תקנון

לקוח יקר לפני תחילת דרכנו חשוב לנו להיות שקופים ולתת לך את השירות הטוב ביותר

תנאי פרסום – כתבות יחסי ציבור / תדמית

 • הלקוח אחראי על העברת חומרי הפרסום למפרסם בהתאם לתנאי ההתקשרות, תנאי הפרסום והתנאים הכלליים.
 • הלקוח מתחייב כי חומרי הפרסום לרבות טקסטים תמונות וכל תכנים נוספים, מותרים לשימוש ומוגנים לפי חוק.
 • הלקוח מתחייב כי חומרי הפרסום לרבות טקסטים תמונות וכל תכנים נוספים לא יכילו תוכן פוגעני או אסור לפי חוק.
 • הלקוח יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזקים, הוצאות והפסדים שיגרמו למפרסם מהפרה של תנאי ההתקשרות.
 • המפרסם איננו אחראי לכל נזק, הפסדים והוצאות שיגרמו ללקוח ולצדדים שלישיים מפרסום חומרי הפרסום והכתבות.
 • המפרסם יוכל להשתמש בחומרי הפרסום ובפרסומים כרצונו. הזכויות בחומרי הפרסום ובפרסומים יישארו של המפרסם.
 • המפרסם איננו מתחייב לתוצאות או לשינוי בכמות הפניות או מספר לקוחותיו של הלקוח לאור הפרסום או בקשר עם הכתבות.
 • המפרסם רשאי להסיר את הפרסומים מהאתרים בחלוף התקופה המוסכמת ממועד עליית הפרסום ולפי שיקול דעתו.
 • ידוע ללקוח כי השירות הוא עבור פרסום הכתבות בלבד. הלקוח ימסור למפרסם את חומרי הפרסום ללא תמורה.
 • ידוע ללקוח כי באחריותו לוודא את קבלת חומרי הפרסום ותוכן הכתבות אצל המפרסם ולצורך פרסום הכתבות.
 • ידוע ללקוח כי המפרסם (פי. אר אונליין בע"מ) היא גוף מגשר לצורך מתן שירותי פרסום שמספקים צדדים שלישיים.
 • ידוע ללקוח כי הפרסום מותנה בקבלת אישור מאת הצדדים השלישיים המפרסמים את הפרסומים בפועל.
 • ידוע ללקוח כי הצדדים השלישיים רשאים לסרב לפרסומים שאינם עומדים בתנאי הפרסום או אחר של הצדדים השלישיים.
 • ידוע ללקוח כי המפרסם איננו אחראי לשיקולים ולתנאי הצדדים השלישיים, והלקוח מוותר על כל טענות כלפי המפרסם בעניין.
 • ידוע ללקוח כי בכל מקרה שהוא, הפיצוי שאליו יהיה זכאי בגין זו ובכלל הוא לכל היותר עלות הפרסום עליו קיימת מחלוקת.
 • המפרסם איננו אחראי על מדיניות הפרסום של מנועי החיפוש ולא אחראי לתוצאות או להשלכות הפרסום.
 • המפרסם יהיה רשאי לבצע את השינויים שמנועי החיפוש דורשים במקרה של שינוי במדיניות מנועי החיפוש לגבי פרסום תוכן מקודם לרבות מחיקת קישורים גם במסגרת שנת האחריות. במקרה שכזה הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי.
 • כל הנתונים שנמסרים על פרטי האתרים לרבות כמות מבקרים ודומים הם באחריות בעלי האתרים ונועדו לתת אינדיקציה כללית. למפרסם אין אחריות על נכונות הנתונים, והוא ממליץ לבדוק את נכונותם.

תנאים כלליים:

 • הלקוח מתחייב לא ליצור קשר עם הצדדים השלישיים או האתרים המפרסמים תוך עשיית שימוש במחירון המפרסם או בשם המפרסם ולצורך קבלת הצעות מחיר או דומה ובכלל שלא לפנות לצדדים השלישיים ללא רשות מאת המפרסם ובכתב.
 • למפרסם ולצדדים השלישיים ישנה הזכות לשנות טקסטים בעייתיים או טעויות כתיב או ניסוח או כותרות לפי שיקול דעתם.
 • המפרסם נותן אחריות באופן כללי ולא מחייב להישארות הכתבה בארכיון הצד השלישי המפרסם לתקופה של לפחות שנה ולמעט אם צוין אחרת במחירון או במקרה של שינוי במדיניות הפרסום מנועי החיפוש והצדדים השלישיים לגבי קניית כתבות.
 • כל הכתבות הפרסומים והתכנים שיפורסמו יסומנו "תוכן שיווקי" או "כתבות פרסומיות" או "תוכן ממומן" או "נכתב בשיתוף" או בשם דומה אחר לשיקול דעתו של המפרסם, האתר או הצדדים השלישיים.
 • למפרסם יש אפשרות לסרב לפרסם תוכן וכתבות שנשלחו לפרסום, ובמקרה זה הלקוח לא יחויב בתשלום.

 

הפניה לאתרים לאחר או טרם פרסום המאמרים לתקופה מינימלית של שנה ממועד הפרסום האחרון דרך השירות אסורה בהחלט!

 • בכל הקשור לפרסומים ולכתבות יפנה הלקוח למפרסם בלבד. פניה לאתרים או לצדדים השלישיים המפרסמים תהווה הפרה חמורה ומהותית של הסכם זה, והלקוח יישא בכל ההוצאות, ההפסדים והנזקים שעלולים להיגרם למפרסם כתוצאה מכך.
 • בכל מחלוקת בין הלקוח לבין בעלי האתר הצד השלישי ימונה נציג המפרסם כבורר יחיד לעניין והחלטתו תהיה סופית.
 • בכל הקשור להוראות הסכם זה לרבות פרשנותו תהא הסמכות נתונה לבתי המשפט באשקלון ומחוז דרום בלבד.
בואו נדבר
close slider

  מלאו את הטופס הבא

  ונשוב אליכם במהירות !

  053-2820366